sunnuntai 10. huhtikuuta 2016

Ajatuksia ammatillisesta ohjaustyöstä


Ammatillinen ohjaaminen on herkkää havainnointia, läsnäoloa, oman persoonan hyödyntämistä sekä tavoitteellista vuorovaikutusta. Havainnointi mahdollistaa erilaisten tarpeiden tunnistamisen ja osoittaa tärkeysjärjestyksen ohjauksellisissa tilanteissa. Välillä havainnointi vaatii suurta herkkyyttä ja intuitiota, jotta todelliset tarpeet kuultavat esiin toissijaisten tunteiden tai defenssien alta. Läsnäolo on pysähtymistä ja yksilöllistä huomioimista, toisen ajatusten ja tunteiden näkyväksi hyväksymistä.

Tietoinen oman persoonan hyödyntäminen ohjaustyössä on hyvin mielenkiintoinen alue. Ammatillisuuden kehittyessä myös itsehavainnointi ja omien reaktioiden tunnistaminen kasvavat. Omaa temperamenttia voi hyödyntää esimerkiksi motivoivana tai rauhoittavana tekijänä sosiaalisessa ympäristössä. Kun tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja vuorovaikutuksestaan, voi niillä tukea ohjaustilanteita. Kiire ja levottomuus tarttuvat, kuten rauhakin. Ohjauksessa on tärkeää olla läsnä myös itsellensä ja opetella tunnistamaan omien tunnetilojensa sosiaalista vaikutusta. Tavoitteellinen vuorovaikutus on sekä konkreettista ohjaamista, että taitojen tukemista kohtaamisen keinoin. Omalla esimerkillään voi opettaa paljon, ja ammatillinen tavoitteellisuus voi olla mukana myös hyvin leppoisissa hetkissä.

Ohjaustyö on vivahteikasta, opettavaista ja välillä monimutkaistakin. Työssä voi aina kehittyä ja löytää uusia keinoja erilaisiin tilanteisiin. Vaikka ammatillisuus on ehdottoman tärkeää, on muistettava inhimillisyys ja aito kohtaaminen. Pelkkä rutiinien ylläpitäminen tai päälle liimattu ystävällisyys eivät toteuta hoidollisen ohjauksen syvempiä tavoitteita. Erilaisuuden hyväksyminen, turvan tarjoaminen ja taitojen tukeminen luovat pohjaa toimivalle ohjaukselle.

- Niina

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti