torstai 7. syyskuuta 2017

Kepilä on muuttanut Maaningalle!

Perhekuntoutuskeskus Kepilä on osa Taitokodit Oy:n konsernia. Kepilän perhekuntoutuksen tavoitteina ovat lapsen hyvinvoinnin turvaaminen, vanhemmuuden tukeminen sekä perheen voimavarojen vahvistaminen. Perhekuntoutuskeskus Kepilä toteuttaa perhearviointeja perheen kokonaistilanteen ja palvelutarpeen selvittämiseksi. Kepilä tarjoaa myös kevyempää tukea perheille avoperhekuntoutuksen sekä perhetyön keinoin. Lisäksi palveluihin kuuluvat intervallijaksot lapsille ja perheille sekä valvotut tapaamiset.

Kaikissa Taitokodit Oy:n konsernin yksiköissä painottuu vahvasti Taito-ohjaus. Asiakkaille laaditaan yksilölliset Taito-ohjelmat, jotka kiteyttävät tuentarpeen ja tavoitteet sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Taito-ohjelmien etenemistä seurataan säännöllisesti, ja tavoitteet huomioidaan ohjauksessa ja toiminnallisuuden suunnittelussa. Taito-ohjauksen kulmakiviä ovat ratkaisukeskeisyys, terapeuttinen hoito, sosiaalipsykologinen näkökulma sekä toiminnallisuus.

Syyskuun alussa 2017 Perhekuntoutuskeskus Kepilä on muuttanut Tetrimäeltä Maaningalle. Uusi sijainti mahdollistaa monipuoliset palvelut sekä hyvät liikenneyhteydet. Maaningan yksikössä perheillä on käytössään omat huoneet, joista osassa on myös keittiönurkkaukset. Perheitä tuetaan yksilöllisiä tavoitteita tukevaan toiminnallisuuteen sekä voimavarojen karttumisen myötä portaittain omaan elämänhallintaan.