maanantai 28. maaliskuuta 2016

Ratkaisukeskeinen kongressi Amsterdamissa 10.-12.6.2016


Pääsiäinen on ohi - pyhät olivat täynnä voimaannuttavaa valoa, yhdessäoloa sekä kiireettömyyttä. Päivät täyttyivät naurusta ja auringosta. Akut on taas täynnä virtaa tulevaan viikkoon ja ihanaan arkeen!

 Alamme myös pikkuhiljaa valmistautua tulevaan. Aivan pääsiäisen alla ilmoittauduimme kesäkuussa Amsterdamissa järjestettävään ratkaisukeskeiseen kongressiin, jossa aiheena ovat lapset, nuoret, perheet sekä koulut. Kolmipäiväiseen kongressiin on tulossa hienoja luennoitsijoita eri puolilta maailmaa! Kannattaa ehdottomasti käydä kurkkaamassa järjestäjien www-sivuilta ohjelma sekä luennoitsijat sekä ilmoittautua mukaan!


Iloa ja valoa viikkoon!
Mari J

keskiviikko 23. maaliskuuta 2016

Laatua vahvistamassa

Pidimme tällä viikolla antoisaa koulutuspäivää työyhteisön kesken pohtien laadukasta työtä ja sen kehittämistä. Laadusta nousi esiin monenlaisia, mutta kuitenkin samansuuntaisia ajatuksia. Haluamme jatkaa laadukasta työtä ja vahvistaa sitä edelleen hyödyntäen jo olemassaolevia taitoja sekä löytäen uusia ulottuvuuksia. Esimerkkejä laadukkaasta työstä ovat mielestämme vahva ammatillisuus, moniammatillisuus, ratkaisukeskeisyys käytännöntasolla sekä eettisyys. Pyrimme siihen, että nämä asiat eivät ole vain hienoja sanoja, vaan näkyvät työssämme arjessa ja arvoissa. Työn todellinen laatu ei ole ilmassa leijuvia käsitteitä, vaan tapoja kohdata, luoda tavoitteita ja edetä niissä sekä myöskin rohkeutta arvioida tekemäänsä. Tällä tiellä haluamme jatkaa!

Keväisin terveisin Niina

tiistai 8. maaliskuuta 2016

Toiminnallisuus - harrastelua vai terapiaaToiminnallisuus määritellään herkästi ajanvietteeksi tai pinnalliseksi puuhasteluksi. Tekeminen voi olla mukavaa, mutta hoidollisessa ja kuntouttavassa työssä pinnan alla piilee paljon muutakin. Yksinkertainenkin toiminta sisältää useita eri vaiheita ja prosesseja, joita teemme itsekin huomaamattamme jatkuvasti. Joku voi kokea haasteellisuutta esimerkiksi aamupuuron keitossa, mutta tämäkin tehtävä pitää sisällään sopivien työvälineiden valitsemista, aineiden mittaamista tai arviointia, kiehuvan veden käsittelyä, lieden käyttöä ja ajanhallintaa. Mikäli jokin vaiheista ei onnistu, voi koko tehtävä mennä pieleen. Tästä syystä toiminnan havainnointi ja arviointi vaatii kokonaisuuden sekä siihen vaadittavien taitojen hahmottamista. Jos aamupuuron keittäminen voikin olla noin monimutkaista, niin entä sitten harrastukset tai muut itsestä ja ympäristöstä huolehtimisen taidot? Myös sosiaalisista tilanteista selviytyminen sisältää useita osa-alueita, kuten vuorovaikutustaidot, itsetunto, toimintaympäristö, ulkopuoliset häiriötekijät, vireystila… Toiminnallisuus on siis tarkemmin ajateltuna hyvinkin monimutkainen ja laaja-alainen käsite.

Toiminnallisuuden ja sen prosessien ymmärtäminen ei kuitenkaan tee harrastelusta negatiivista asiaa, päinvastoin. Ennemminkin kyse on siitä, että arvostamme erilaisten tekemisten tuomia taitoja ja huomioimme toiminnan vaikutuksia. Esimerkiksi lemmikin hoito voi vahvistaa empatiakykyä, huolehtivaisuutta ja vastuuntuntoa sekä lisätä motorisia ja kognitiivisiakin taitoja. Yhdessä tehtävät puuhat tuovat lisäksi mukaan sosiaalisen ulottuvuuden, ja toiminnassa päästäänkin harjoittelemaan myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Luovat toiminnat, kuten piirtäminen, valokuvaus, laulaminen ja tanssiminen kehittävät fyysisten ja (hieno)motoristen taitojen lisäksi itseilmaisua ja tunteidenkäsittelyä erilaisin tavoin.

Toimintaterapeuttina ajattelen, että harrastukset ja terapeuttisuus voivat kulkea käsi kädessä, eikä niiden tarvitse sulkea toisiaan pois. Hetki, missä terapeuttisuus astuu kuvaan, on häilyvä. Toiminnallisuus on usein luonnostaan terapeuttista, vaikka voikin olla, että tehtävän vaiheet ja siihen vaadittavat taidot jäävät tekijältä huomaamatta. Tavoitteellisuus tuo toiminnalle ammatillisen näkökulman ja auttaa taitojen arvioinnissa. Toiminnallisuuden ymmärtäminen ja arvostus eivät kuitenkaan aina vaadi paikalle terapeuttia. Harrastuksissa ja päivittäisissä askareissa monenlaiset taidot kehittyvät ja vahvistuvat. Toiminta luo ja ylläpitää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Muistetaan se sekä asiakastyössä, että omassa elämässämme!

- Niina
maanantai 7. maaliskuuta 2016

Pieniä suuria iloja


Kuinka usein meillä on tapana kulkea sumeat lasit silmillä? Kuinka monet pienet auringon pilkahdukset ja ilonaiheet jäävät huomiotta? Haluaisin haastaa sinut ja minut huomaamaan arjessa pieniä iloja, kauniita hetkiä ja hyviä poikkeuksia loskankin keskellä.

Uskon, että halu nähdä sumean ja harmaan yli on asennekysymys. Voimme valita, otammeko haasteet vastaan ongelmina vai luommeko niiden pohjalta tavoitteita. Voimme päättää, katsommeko arkea pölyttyneiden lasien lävitse vai nautimmeko läpikuultavasta valosta. Minä olen tällä hetkellä onnellinen vieressä tuhisevasta koirasta, mukavista keskusteluista, rauhallisesta iltahetkestä sekä kuivista villasukista.

 Lämpimiä varpaita, toivottaa Niina